1906: Ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ (ΕΚΜ).

1909: Ίδρυση του πρώτου ελληνικού σχολείου, «Πλάτων». Το σχολείο έχει 25 μαθητές και τα μαθήματα διδάσκονται σε μια αίθουσα στο υπόγειο της εκκλησίας.

1911: Το σχολείο μεταφέρεται σε δικό του κτήριο στην οδό Clark 753-755.

1920: Το σχολείο έχει τέσσερις τάξεις του δημοτικού σχολείου με 110 μαθητές.

1925: Στο σχολείο ενσωματώνεται το «Αγγλο-Ελληνικό σχολείο Σωκράτης»,
ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών του σχολικού προτεσταντικού συστήματος του Μοντρεάλ και διδάσκει ελληνικά, εκτός από αγγλικά και γαλλικά.

1931: Το σχολείο «Πλάτων» ενώνεται με το σχολείο «Σωκράτης» και φέρει το όνομα «Αγγλο-Ελληνικό σχολείο Σωκράτης».

1971: Δημιουργήθηκε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Λαβάλ (ΕΟΚΛ) με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του, ταχέως, αναπτυσσόμενου πληθυσμού ελληνικής καταγωγής στην περιοχή.

Ιανουάριος 1971: Αγοράστηκε ένα σχολικό κτήριο στο 275 της οδού Houde στο Ville St.Laurent. Θα αποτελέσει το παράρτημα Ι του σχολείου «Σωκράτης». Το σχολείο έχει 11 αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, μια μικρή αίθουσα υποδοχής και διοικητικές υπηρεσίες.

Σεπτέμβριος 1971: Αναγνωρίζοντας την εξέλιξη του Κεμπέκ, το σχολείο «Σωκράτης» τροποποίησε τη διδακτέα ύλη, με μια νέα κατανομή του χρόνου για κάθε γλώσσα: γαλλικά 66% του προγράμματος ελληνικά 24% και αγγλικά 10%, ενώ αυξάνεται ο χρόνος διδασκαλίας σε 1710 λεπτά (αντί 1380 λεπτά για δημόσια σχολεία). Σήμερα το σχολείο προσφέρει 1850 λεπτά διδασκαλίας την εβδομάδα, σε σύγκριση με 1500 λεπτά στα δημόσια σχολεία.

1972: Το σχολείο «Σωκράτης» χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ
ως «σχολείο δημοσίου ενδιαφέροντος» και αποκτά το δικαίωμα επιχορήγησης.

1978: Το σχολείο «Σωκράτης» ανήκει πλέον στο Καθολικό Σχολικό Σύστημα του
Μοντρεάλ. (CECM).

1982: Η ΕΟΚΛ δημιουργεί το σχολείο «Δημοσθένης», ένα άλλο σχολείο τρίγλωσσης
εκπαίδευσης: γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά.

1982: Ολοκληρώνεται η κατασκευή του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου Μοντρεάλ το
το οποίο περιλαμβάνει ένα σχολείο (το παράρτημα «Σωκράτης ΙΙ»), με 27 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα υποδοχής, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο και διοικητικές υπηρεσίες.

1982: Απόκτηση του παραρτήματος «Σωκράτης ΙΙΙ» στο Roxboro, στον αριθμό 11 της
11ης Λεωφόρου, με 29 τάξεις, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο και διοικητικές υπηρεσίες.

1985: Ολοκληρώνεται η κατασκευή του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου Νότιας Ακτής.
Το συγκρότημα περιλαμβάνει το παράρτημα «Σωκράτης ΙV», με 18 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολυμέσων, βιβλιοθήκη, καφετέρια, γυμναστήριο και διοικητικές υπηρεσίες.

1989: Υπογράφεται η συμφωνία σύνδεσης του σχολείου με την Σχολική Εφορεία
Taillon, γνωστή σήμερα ως Σχολική Επιτροπή Marie Victorin, για το «Σωκράτης ΙV».

1990: Η ΕΚΜ αποκτά το παράρτημα «Σωκράτης V» στο 931 της οδού Emerson, στο Chomedey Laval.

1991: Η ΕΚΜ υπογράφει συμφωνία που συνδέει το σχολείο με το σχολικό σύστημα της περιοχής Mille-Iles, σήμερα γνωστό ως Σχολική Εφορεία για «Σωκράτης V».

2002: Η ΕΚΜ αποκτά το παράρτημα «Σωκράτης V Annex» στο 1005 της οδού Pie-X, στο Chomedey Laval.

2003: Συμβολή Ελλήνων δασκάλων διορισμένων από τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδας.

2006: Η Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ (ΕΚΜ) γιορτάζει την 100η επέτειό της. Το γεγονός αποτελεί απόδειξη της προσθπάθειας των χιλιάδων Ελλήνο-Καναδών, οι οποίοι από το 1906 εργάστηκαν για την διαφύλαξη και τη διατήρηση των κοινών αξιών που τους ενώνουν ως Κεμπέκερς και Καναδούς.

2008: Το Δημοτικό Σχολείο «Σωκράτης» ανακοινώνει ότι η επί 30 χρόνια σύνδεσή του
με τις σχολικές επιτροπές έχει τελειώσει. Το σχολείο αναγνωρίζεται πλέον ως ένα ιδιωτικό σχολείο.

2009: Η ΕΚΜ περήφανα γιορτάζει τα 100 χρόνια της εκπαίδευσης στο Μοντρεάλ.
Πρόκειται για ένα κατόρθωμα που πολύ λίγα σχολεία στο Κεμπέκ ήταν σε θέση να ολοκληρώσουν.

2010: Η Ελληνική Κοινότητα του Μοντρεάλ και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Λαβάλ, ενώνονται και ανακοινώνουν τη δημιουργία ενός νέου Οργανισμού που ονομάζεται Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ.

2011: Επιτυγχάνεται η συγχώνευση των δυο σχολείων, «Σωκράτης Δημοσθένης».