Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να απαγορεύσει την παρενόχληση ή τον εκφοβισμό οποιουδήποτε ατόμου λόγω της φυλής, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της εθνικότητας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, των πολιτικών πεποιθήσεων, της εμφάνισης, της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης. Αυτή η πολιτική ισχύει για τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους και το προσωπικό υποστήριξης.

Η παρενόχληση μπορεί να είναι η επανάληψη λέξεων, ενεργειών ή χειρονομιών με υποτιμητικό ή κακόβουλο χαρακτήρα που αφορά σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων και περιλαμβάνει και τη διαδικτυακή παρενόχληση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η συμπεριφορά φαίνεται να βλάπτει την αξιοπρέπεια του ατόμου, τη σωματική και την ψυχική του ακεραιότητα. Η εν λόγω συμπεριφορά δεν χρειάζεται να είναι εσκεμμένη για να χαρακτηριστεί ως παρενόχληση. Μπορεί να συμβεί εντός ή εκτός σχολείου ή σε κάποια δραστηριότητα που οργανώνεται από το σχολείο.

Η παρενόχληση δεν θα είναι ανεκτή μέσα στο πλαίσιο του σχολείου. Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί και να εφαρμοστούν τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα.

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα δικαιώματα αυτών που εκφράζουν ένα παράπονο, καθώς και των εμπλεκομένων για κάθε περίπτωση που έχει υποπέσει στην αντίληψή του σχολείου. Η πολιτική αυτή απαιτεί εμπιστευτικότητα τόσο όσον αφορά την ταυτότητα και των δύο εμπλεκομένων μερών, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η καταγγελία αλλά και κάθε μέτρου που λαμβάνεται για την διευθέτηση του ζητήματος.

Το σχολείο ως εκ τούτου εμμέσως επιβεβαιώνει ότι η ευγένεια, η ανοχή και η παιδεία είναι οι καλύτεροι τρόποι για να αποφευχθούν οι διαφορές αυτού του είδους.

Οποιοσδήποτε θεωρεί τον εαυτό του θύμα παρενόχλησης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να αναφέρει το περιστατικό αμέσως.

Διαδικασία:

 • Αν σας έχουν παρενοχλήσει ή εκφοβίσει:

  α) Αν το κρίνετε εκ των προτέρων, κάνετε φανερό σε αυτόν που σας συμπεριφέρεται έτσι ότι η συμπεριφορά του είναι ανεπιθύμητη και ζητήστε του να σταματήσει.

  β) Σημειώστε τις σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν το συμβάν: την ημερομηνίες, πόσες φορές επαναλήφθηκε, την ώρα, τον τόπο, τους μάρτυρες, τις ενέργειες του ατόμου και την αντίδρασή σας. Δεν είναι απαραίτητο να καταγράψετε τα πάντα, αλλά η πιστή αφήγηση των γεγονότων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη.

  γ) Εάν δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε άμεσα το δράστη, ή αν αυτή η προσέγγιση δεν οδηγεί σε τίποτα, τότε θα πρέπει να διαμαρτυρηθείτε στο δάσκαλο σας.

  • Η επεξεργασία της καταγγελίας:

  α) Μετά την καταγγελία που γίνεται στο δάσκαλο, τρία σενάρια είναι πιθανά:

  i) Ο δάσκαλος μπορεί να εκτιμήσει ότι η συμπεριφορά δεν είναι πραγματικά παρενόχληση και να μη δώσει συνέχεια.

  ii) Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγέλλων είναι ανικανοποίητος με την αντίδραση του δασκάλου και μπορεί να πάει κατευθείαν στο διευθυντή.

  iii) Ο καταγγέλλων και ο δάσκαλος μπορούν να συμφωνήσουν ότι πρόκειται πράγματι για παρενόχληση ή εκφοβισμό και ότι αυτή η συμπεριφορά θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτόν που τη διαπράττει. Ο δάσκαλος θα καθορίσει τον τρόπο που θα διευθετηθεί το ζήτημα.

  iv) Εάν ο καταγγέλλων και ο δάσκαλος συμφωνούν ότι αυτός που προκάλεσε την παρενόχληση ή τον εκφοβισμό είναι ο διευθυντής του σχολείου, το πρόβλημα θα πρέπει να φτάσει εμπιστευτικά στον Γενικό Διευθυντή.

  β) Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, η κατάσταση θα πρέπει να ανατεθεί στον διευθυντή, ο οποίος θα συναντηθεί ξεχωριστά με τα εμπλεκόμενα μέλη και θα αναθεωρήσει τη διαδικασία επίλυσης που εφαρμόστηκε από το δάσκαλο. Ο διευθυντής θα εξετάσει τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της καταγγελλόμενης πράξης. Εάν ο διευθυντής διαπιστώσει ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν μπορεί αποδειχθεί, θα διατυπώσει την κρίση του σε μια γραπτή έκθεση που θα διαβιβαστεί στον θεωρούμενο καταγγελλόμενο και τον καταγγέλλοντα μαζί με ένα αντίγραφο που θα φυλαχθεί στο φάκελο του καταγγέλλοντα. Εάν η καταγγελία φαίνεται να είναι δικαιολογημένη, ο διευθυντής καθορίζει την κατάλληλη δράση που θα αναλάβει. Οι ενέργειες που ο διευθυντής μπορεί να υλοποιήσει, αλλά δεν αποκλείει και άλλες επιλογές, περιλαμβάνει αναφορά σε έναν γιατρό ή έναν ψυχολόγο, την προσωρινή αποβολή, μια δοκιμαστική περίοδο, την οριστική αποβολή.

  γ) Ανεξάρτητα από την έκβαση της εν λόγω καταγγελίας γίνεται καλή τη πίστη, ο καταγγέλλων, όπως και οποιοσδήποτε παρέχει πληροφορίες για την υπόθεση θα προστατεύονται από κάθε μορφής αντιποίνων από το προσωπικό ή τους μαθητές.

  δ) Επειδή οι καταγγελίες της παρενόχλησης ή του εκφοβισμού θα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, οι κακόβουλες ή αβάσιμες καταγγελίες μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικά μέτρα κατά του προσώπου που παραπονέθηκε.