Λόγω των καιρικών συνθηκών, οι μαθητέs που δεν μπορούν να παρουσιαστούν σήμερα, 24 ιανουαρίου 2019 στο σχολείο δεν θα πάρουν απουσία.
Τα Σχολεία Σωκράτηs-Δημοσθένη