Οι γονείς πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα επίσημα έντυπα των αιτήσεων το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021. Προκειμένου το παιδί σας να θεωρείται εγγεγραμμένο, θα πρέπει επίσης να γίνετε μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, όπως περιγράφεται στο έντυπο εγγραφής.
Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα έντυπα, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Δίδακτρα
‘Εντυπο εγγραφής του μαθητή
Αίτηση για εγγραφή μέλους προς την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ
(οι παραπάνω πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη προειδοποίηση)

Αίτηση για εισαγωγή σε σταθμό φυτώριο (4 ετών, 30 Σεπτεμβρίου 2021)
Έντυπο μαθητή
Επιστολή γονέων
(οι παραπάνω πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη προειδοποίηση)

Αίτηση για εισαγωγή σε προσχολικός, νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο (4 ετών, 30 Σεπτεμβρίου 2021)
Έντυπο μαθητή
Επιστολή γονέων
(αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)

Οι γονείς των οποίων το παιδί φοιτά για πρώτη φορά στο σχολείο μας πρέπει να παρουσιαστούν στη γραμματεία μαζί με το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από:

  • πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού με τα ονόματα των γονέων (με μετάφραση κατά περίπτωση)
  • το πιστοποιητικό βάπτισης του παιδιού με τα ονόματα των γονέων (με μετάφραση κατά περίπτωση)
  • κάρτας υγείας του παιδιού
  • βιβλιάριο με τους εμβολιασμούς

Τα αντίγραφα αυτών θα γίνουν από το σχολείο. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Αναψυχής του Κεμπέκ απαιτεί τα πρωτότυπα έγγραφα να υποβάλλονται στη γραμματεία του σχολείου.