Η Λακωνική Society του Καναδά διοργανώνει ένα σεμινάριο σχετικά με τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού για να ενημερώσει τις οικογένειες στην κοινότητα που επηρεάζονται από αυτές. Το σεμινάριο αυτό θα τους επιτρέψει να ενημερωθούν για το πώς να κινηθούν για να λάβουν βοήθεια και όλες τις μορφές της βοήθειας διαθέσιμους σε εκείνους.

Παρακάτω θα βρείτε τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.

Το Σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης