Στα πλαίσια της 9ης ετήσιας Απονομής του Ελληνικού Βραβείου Διάκρισης,..